How it works มาโมรุ แคร์ กำจัดแบคทีเรียได้อย่างไร

วิธีการทำงานของ มาโมรุ แคร์ กำจัดแบคทีเรียได้อย่างไร

0 2,277

มาโมรุ แคร์ กำจัดแบคทีเรียได้อย่างไร

วิธีการทำงานของสเปรย์

1. ทำลายผนังเซลล์ชั้นนอกของเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อได้หลากหลายสายพันธุ์

 

2. เชื้อแบคทีเรีย หยุดการเจริญเติบโตและหยุดขยายพันธุ์

Mamoru Care แบคทีเรีย

3. แบคทีเรีย ที่ถูกทำลายจะส่งสัญญาณไปยังแบคทีเรียชนิดเดียวกันให้รับรู้ถึงอันตราย และไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่มีการฉีดสเปรย์ มาโมรุ แคร์

ดังนั้น การใช้สเปรย์ มาโมรุ แคร์ จึงเสมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ใช้งาน

Comments
Loading...