Certificates

มาโมรุ แคร์ ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วโลก

0 1,873

Certificates

เลขที่ อ.ย. “วอส. 123/2561”

มาโมรุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อสาย และต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท Medical Intelligence Corporation Limited ประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย PacificBeam MOLD/DeoSpray (PBM)

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กำจัดกลิ่น และยับยั้งเชื้อรา ด้วยความมีประสิทธิภาพ

จึงได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ และมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นหลายปีติดต่อกัน

มาโมรุ แคร์ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “มาโมรุ” by PacificBeam Mold/Deospray

มาโมรุ ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วโลก ดังต่อไปนี้

 Anti – Bacterial

 • ผ่านการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียระยะยาว 96 ชั่วโมง
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
 • ผ่านเกณฑ์มาตราฐานความมปลอดภัยในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • ผ่านการทดสอบฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% ภายใน 1 นาที
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
 • ผ่านการทดสอบเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 Deodorization

 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นได้ 90% ภายใน 10 นาที
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการจำกัดกลิ่น

 Fungus

 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราได้มากกว่า 14 วัน
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื่อราได้มากกว่า 14 วัน
 • ผ่านการทดสอบประสิทธภาพการป้องกันเชื้อรา

 Acute Oral Toxicity

 • ผ่านการทดสอบการสัมผัสทางปาก และการเข้าสู่ร่างกาย
 • ผ่านการทดสอบความเป็นอันตรายในการรับสารผ่านทางผิวหนัง ดวงตา และการเข้าสู่ร่างการ

 Environment

 • ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน อุตสาหกรรมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานการทดสอบสากล RoHs

*สามารถขอผลการทดสอบของแต่ละสถาบันฉบับเต็มได้

About Safety Data click

Comments
Loading...